Tom Scholtens

  • Skærbæk, Danmark
  • 300 køer
  • Flex Stall, Flex Feed & Cowsy Breeze

 

Mindre stress & mere mælk

Tom Scholtens fra Skærbæk i Sønderjylland, Danmark, har 300 malkekøer. Han overtog sin ejendom i 2006 og byggede en ny stald i 2012 med sand i sengebåsene og inventar fra Cow-Welfare. I 2018 fik stalden også installeret ventilationssystemet Cowsy Breeze.

 

Scholtens har en af de højestydende besætninger i Danmark. Han fortæller at staldens design er en afgørende faktor for sin succes. I gennemsnit oplevede han en stigning i mælkeydelse på 2,5 kg mælk per ko ved skiftet til Flex Stalls og Flex Feed. Forklaringen er simpel: “Mine køer skal have det godt. De takker mig ved at producere mere mælk.”

Fokus på komfort

Tom Scholtens bemærker at køerne generelt ligger rigtig godt i Flex Stalls. De er ikke bange for inventaret og kan nemt lægge sig ned eller rejse sig op uden at få skrammer eller trykninger. Det har betydet længere liggetid, færre skader og nemmere rengøring af båsene fordi køerne ligger korrekt.

Den øgede komfort med fleksibelt inventar, god ventilation og sand i båsene har også en stor betydning for celletallet, som ligger stabilt omkring 80.000.

 

 

masser af lys og luft

Udover valget af inventar er den største forskel mellem den gamle og den nye stald, at den nye stald lukker masser af naturligt lys og luft ind til køerne. Dette bliver suppleret med ventilationssystemet Cowsy Breeze, som effektivt søger for en konstant brise over køerne i sommerhalvåret, når temperaturen bliver for høj.

Scholtens fortæller at fokusset på lys og luft kombineret i kombination med bevægelsesfriheden i Flex Stalls har givet øget brunst. Det bedste ved stalden er dog den rolige og afslappede atmosfære, der er i stalden. “Køerne er mindre stressede og det er noget, der kan ses på bundlinjen,” slutter han.