Flex Feed

Patenteret fleksibelt foderforværk

Cow-Welfares Flex Feed foderforværk giver køerne mulighed for at æde på en mere naturlig måde sammenlignet med andre fodersystemer. Vores unikke 30-graders fleksibilitet medfører at køerne kan nå foderet længere ude på foderbordet. Muligheden for at kunne løfte hovedet i forbindelse med foderoptaget øger ædehastigheden, således at køerne optager den samme mængde foder hurtigere og dermed får mulighed for at ligge mere ned. Længere liggetid reducerer stress og øger mælkeproduktionen; mere mælk på samme mængde foder.

Hvad er forskellen?

I Flex Feed systemet er bevægelseshæmmende nakkerør og fangitre ikke nødvendigt. Det fleksible design giver koen en helt unik frihed under optaget af foder, som betyder at den kan nå foderet meget længere ude på foderbordet og at den samtidig æder i en mere naturlig position. Samme mængde foder optages hurtigere og koen får mere tid til hvile i sit stramme tidsbudget. Systemet er både fleksibelt og justerbart og kan tilpasses alle racer og størrelser af køer.

Frihed til at æde naturligt

Foderforværkets unikke fleksibilitet gør det muligt for koen at læne sig fremover, når den æder uden at den får trykninger eller skader. Dermed vil den kunne efterligne det ædemønster man ser hos køer på græs. Det unikke design giver desuden køerne mulighed for løfte hovedet når de synker, hvilket øger hastigheden hvormed foderet optages og forklarer hvorfor køer med adgang til Flex Feed æder hurtigere end køer i andre fodersystemer.

Mere mælk på samme mængde foder

Flex Feed gør det nemt for køerne at æde naturligt, hvilket øger hastigheden hvormed foderet optages. Køerne æder derfor den samme mængde foder hurtigere, hvilket giver dem mere tid til hvile og drøvtygning og dermed mere mælk uden højere omkostninger til foder.

Adskilte ædepladser giver mindre stress

Flex Feeds lodrette polymerrør danner et unikt system med mange individuelle ædepladser, som giver flere køer mulighed for at æde på samme tid. Dermed opnås en unik mulighed for et mere synkront ædeforløb, hvor selv de svage køer kan komme til foderbordet hurtigere og dermed får muligheden for mere hvile, mindre stress og øget mælkeproduktion. De dominante køer i stalden vil ikke kunne optage flere meter af foderbordet ved at stå på tværs, da det er simpelthen ikke muligt i dette system. Tillige vil nye køer i stalden hurtigere adaptere til flokken, idet de ikke gentagne gange bliver jaget væk fra foderbordet og dermed bliver stressede og bange.

Sunde køer producerer mere mælk

Afslappede køer med mulighed for et naturligt og mindre stressende foderoptag vil producere mere mælk end stressede køer som bruger alt for meget energi og længere tid ved foderbordet. Landmænd der skifter over til Flex Feed fra andre mere traditionelle foderforværk vil øge deres mælkeproduktion med 1½-2 kg pr. dag pr. ko.

Se også

Flex Stall

Fleksible sengebøjler

Cowsy breeze

Tubeventilationssystem

Latex Soft CHY

Skrå komfortmadras