I forhallen i Herning Kongrescenter kan du bl.a. høre om, hvordan du som landmand kan få garanteret et resultat på op til 4 kg ekstra mælk fra hver ko hver dag (i gennemsnit), når du investerer i dyrevelfærd med Cow-Welfare produkter. En resultatgaranti baseres på en velfærdsvurdering, som er det værktøj, vi bruger til at fastlægge niveauet af den garanterede ydelse. Velfærdsvurderingen er for dig som landmand også en mulighed for at få analyseret køernes nuværende forhold og potentialet i at forbedre dyrevelfærden. Der lægges vægt på helt specifikke indsatsområder som fx lys, luft, haltheder, yversundhed, samt lægge- og liggetid. Vi glæder os til en masse gode snakke på årets Kvægkongres, arrangeret af SEGES.