Hvorfor den lave mælke pris

Mælkeproducenter over hele verden har svært ved at tjene penge sådan som markedet ser ud i dag med de faldende mælkepriser. I Tyskland ligger produktionsomkostningerne til at producere en liter mælk på ca. 44 eurocents, mens den pris landmanden får for en liter mælk gennemsnitligt er på 29 eurocents ifølge EMB. Med de vilkår er det svært at tjene penge.

I Europa har man fjernet mælke kvoten, det betyder at mælke producenterne kan frit producer alt den mælk de har lyst til og dette resulter i en lav mælke pris. Samtidig er efterspørgslen på mælke produkter fra Rusland og Kina faldet. Kilde

Formindsk produktionsomkostningerne

Hos Cow-Welfare kan vi ikke ændre på mælkepriserne men vi kan bidrage med de rette værktøjer for at øge produktionen hos køerne og på samme tid forbedre velfærden hos køerne. Tag et kig på følgende model:

Dansk_1

I formlen ovenfor kan man beregne hvor mange køer der er nødvendig for at opretholde mælkeproduktionen som den er i dag.

Las og lave et eksempel: du har 100 køer der hver producer 25 liter mælk pr dag. Ved at bruge Cow-Welfare staldinventar kan produktionen pr ko forbedres med 2 liter om dagen. Hvis vi sætter disse tal ind i modellen ser det sådan ud:

Dansk_2

Det betyder at ved at bruge Cow-Welfare staldinventar kan man reducer antallet af køre med 7 og stadig producer den samme mængde mælk som man gør i dag, og man øger også velfærden hos sine køer.